Poznaj system CasuSoft
Ładowanie...

eSygnalista w pigułce

eSygnalista jako moduł

Dostępny osobno lub razem z CasuSoft

Moduł Sygnalista w systemie CasuSoft pomaga uzyskać zgodność z dyrektywą UE w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach

  • Zarządzanie słownikami: Kategorię incydentów, Kategorię obiektów, Definicja checklist
  • Zarządzenie obiektami/procesami, które podlegają monitorowaniu incydentów. Brak limitu w ramach organizacji!
  • Generowanie personalizowanych Widgetów do zgłaszania incydentów
  • Matryca uprawnień do danych oraz załączników
  • Obsługa incydentów wraz z komunikacją z Sygnalistą
  • Historia incydentów oraz statusowanie
Dostępne z przeglądarki

System eSygnalista działa na każdym urządzeniu

Zasada działania uprawnień w aplikacji webowej w obsłudze incydentów

  • Opiekun incydentu ma dostęp do danych osobowych (o ile zostały podane) oraz adresów IP i urządzenia mobilnego (jeśli zgłoszenie pochodzi z aplikacji mobilnej). Może również modyfikować dane osobowe zanim przekaże icnydent do obsługi (o ile incydent był zgłoszony personalnie).
  • Odpowiedzialny za obsługę incydentu ma dostęp tylko do treści incydentu dane osobowe oraz adres IP i dane urządzenia są “zamaskowane”.
  • Zgłaszający w strefie “Moje incydenty” oraz “Status incydentu” ma podgląd do swoich danych oraz w historii obsługi zgłoszenia.
Z każdego miejsca

Dedykowana aplikacja mobilna

Zasada działania dedykowanej aplikacji mobilnej do zgłaszania incydentów.

  • Użytkownik z zainstalowaną aplikacją mobilną ma możliwość zeskanowania kodu QR obiektu/procesu które podlegają monitorowaniu. Incydenty zgłoszone w ten nie są powiązywane personalnie. Wiązanie jest tylko z urządzeniem. W aplikacji mobilnej dostęp do zgłoszonych incydentów oraz obiektów jest tak długo jak istnieją dane w urządzeniu.
Opcja dostępna od 2022 roku. Więcej szczegółów po kontakcie z BOK.

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji

System eSygnalista dostępny jest w kilku pakietach.
Potrzebujesz indywidualnej wyceny? Napisz do nas lub umów się z naszym doradcą.